Inspiratie

Categorie

Gedichten

Blogs 

Maak kennis met stiltemuziek

Maak kennis met stiltemuziek

Als componist van hedendaagse klassieke muziek kan ik veel verschillende muziekstijlen componeren, maar mijn hart ligt vooral bij stiltemuziek. Deze term is nog vrij onbekend, maar stiltemuziek krijgt steeds meer belangstelling....

Lees meer
Jij bent mijn weg

Jij bent mijn weg

Jij alleen bent voor mij de deur naar God. Alleen via mijn geloof in jou, mijn unieke medemens, maak ik Gods koninkrijk waar. Dat drukt Jezus uit door op Gods sabbat een lamme te doen opstaan met zijn bed onder de arm. “Het is sabbat, je mag je bed niet dragen,” is de...

Lees meer
Volmaakt gebroken

Volmaakt gebroken

Drie meditaties voor de eucharistische aanbidding I Ik ben in Jou verzonken, Jij bent in mij verteerd. Nu mag ik naar Jou lonken, nu is mijn pijn gekeerd. II Volmaakt gebroken Mensenkind, puur vermorzeld vlees en bloed, ongeschonden lijdend hart: daarin ben ik...

Lees meer
Herwakende ogen

Herwakende ogen

Drie liederen voor de Paasmorgen Herwakende ogen Herwakende ogen kijken verbaasd vanuit een vermorzeld lichaam een teder beminde wereld in. Hun licht werd gedoofd omdat ze geen duisternis zagen, ze moesten zich sluiten omdat ze niet blind konden zijn. Nu herstralen...

Lees meer
Liefde leeft weer

Liefde leeft weer

Liefde leeft weer. Lachend, lichtend stort zij zich in mensenhartenkelders uit. Liefde danst weer, tilt bedroefden, slaapverslaafden wervelwindgewijs omhoog. Liefde heerst weer. Boeien rond versteende handen smelten als was nooit geweest....

Lees meer
Herboren

Herboren

Vandaag word ik herboren, ik die Jou gekruisigd heb; ja, jouw handen, vastgespijkerd, tillen mij tot vreugde op. Heel mijn stoffig, assig lichaam balsem Jij tot nieuwe eenheid; Jij, die ik verdorren liet. Nog vanuit het stille graf spreek Jij vrede in mij...

Lees meer
Vruchtbare leegte

Vruchtbare leegte

“Ik heb de donkere uren van mijn wezen lief” (Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden). Dit openingsvers van een gedicht van Rainer Maria Rilke draag ik in mijn hart mee. Voor mij spreekt het namelijk niet alleen van verzoening met mijn schaduwzijden, maar het zegt ook...

Lees meer