Drie liederen voor de Paasmorgen

Herwakende ogen

Herwakende ogen kijken verbaasd

vanuit een vermorzeld lichaam

een teder beminde wereld in.

Hun licht werd gedoofd

omdat ze geen duisternis zagen,

ze moesten zich sluiten

omdat ze niet blind konden zijn.

Nu herstralen ze,

bieden zich trillend van leven en hoop

aan onze gissende wereld aan.

[Partituur]