Jij bent mijn weg

Jij bent mijn weg

Jij alleen bent voor mij de deur naar God. Alleen via mijn geloof in jou, mijn unieke medemens, maak ik Gods koninkrijk waar. Dat drukt Jezus uit door op Gods sabbat een lamme te doen opstaan met zijn bed onder de arm. “Het is sabbat, je mag je bed niet dragen,” is de eenvoudige reactie van de Joden. Het is te eenvoudig. Liefde voor Gods Woord kán niet anders dan via mensen gaan.

Jij, mijn medemens, bent mijn weg, mijn waarheid en mijn leven. Toen Jezus zei: “Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven,” bedoelde Hij dat niet absoluut, maar relatief: iedereen die waarlijk in zijn of haar medemens gelooft heeft eeuwig leven. Want mensenliefde is Godsliefde.

Jezus heeft nooit de bedoeling gehad Gods plaats in te nemen. Hij wou ons juist met geheel zijn hart, geheel zijn verstand en geheel zijn kracht duidelijk maken dat mensen voor elkaar de enige deur naar God zijn. Hij had er zijn leven voor over om ons dat te doen inzien. Dat is goddelijk.